אחד הנושאים המדוברים, הטעונים ואולי אפילו הלעוסים בחברה הישראלית – הריון של תיאטרון הקאמרי מציגה את הדילמות כל אישה בוגרת ...