על מחקרים שקשורים בהריון ולידה ביפן ואיך תפישות חברתיות מכוונות ושאינן מכוונות גורמות לתוצאות מעניינות. ...