לאן נעלמת האישה שהייתה לפני? מה קורה בזמן של חיפוש? מי היא? האם יש מקום שהוא רק שלה? אולי דווקא ...