לאן עפות היונים כשהשובך שבור? לאותו מקום שאליו עפים הברווזים כשהאגם קפוא, למקום בודד מאוד... אור יוצא למסע בעקבות מכתביה ...