זמן איכות עם עצמי התחנת הרכבת, זמן ללא לחץ, בלי צורך לעשות מאום מלבד להתבונן. ...