אבל תמידי, לא זמני, הרג ללא גבולות, ללא הפסק, אין חינוך, אין הסברה, אין הידברות, אין הבנות, אין בטחון, אין ...