"אבא המשיך לצבור חובות, לעבור דירות ולהחליף נשים וראינו אותו פחות, מדי פעם היינו נוסעים אליו בחופשים אך היו חודשים ...