שקשקתי אבל בלי הרבה סנטימנטים השלכתי את החפיסות. ואז - אלוהים אדירים, משהו בגוף שלי התעורר לחיים. חזרתי לנשום, להרגיש, ...