לפני מספר ימים הלך לעולמו אחד הרבנים הגדולים של ישראל. הרב הגדול היה ידוע במוחו המבריק ובידיעתו הנרחבת בתורה ובנושאי ...