הראיון של חיים אתגר עם ענבל אור צריך להעלות תהייה רחבה הרבה יותר מאשר אישית אודותיה. ממתי תרבות השיח שלנו ...