למידה חזותית נעשית יותר בבתי ספר יסודיים מאשר בתיכון או במוסדות אקדמאיים, אך למידה חזותית היא אסטרטגיית למידה מעולה... לאו ...

שילי פרלמן כותבת כמה מילים כנות של אמא למשולש ...