"קורה המון שגבר מרשה לעצמו להעיר הערה לא במקום. זה מיד זורק אותי למקום של להיות דרוכה ולהגיב כמו שגבר ...