4,000 נשים ,גברים וילדים מתו בדרכם ברגל מהכפרים שלהם באתיופיה לגבול סודן. חלקם לא שרדו את מחנות הפליטים בזמן שהמתינו ...