גם אני רוצה שילדי ירצו לנסוע איתי לחו״ל כשיהיו בני 26, אבל... ...