על פי חברת אורבן נדלן כאשר אתה פותח הציע צריך להיות מבוסס על שני דברים: מה אתה יכול לשאת (מאז ...