משולחנה של חברת מועצת עיר... ההתרגשות הגדולה שלי ביום הראשון בו קיבלתי מושב כחברת מועצת עיר בישיבות המועצה-התחלפה מהר מאוד ...