רוב בני האדם חיים בשגרה מסוימת, נעימה יותר או פחות, ורק מעטים מאיתנו מצליחים באמת להגשים את עצמם, ועוד יותר ...