וירוס זומבים קטלני התפשט בדרום הארץ, אז יצאנו יחד 5 בלוגריות, 3 דרומיות ו2 תלאביביות, והצלנו את העולם כולו ...