הסוד נשאר סוד ולמשך שנים ארוכות. הסוד נשמר בתוך הגוף הקטן. לא יכולתי לשתף, בגלל הבושה. בגלל האשמה. בגלל שהרגשתי ...