''נולדו לי שלושה ילדים, לכולם הפרעות קשב", מספרת ד"ר שרית טגנסקי "כשבני הבכור נולד, עדיין לא היתה מודעות גדולה להפרעה. ...