בעיני ילדה בת שתים-עשרה/ינינה השלס-אלטמן Oczyma Dwunastoletniej Dziewczyny/Janina Hescheles בתרגום המחברת מהשפה הפולנית. עריכה: מיכל קירזנר-אפלבוים. הוצאה: הפרדס הוצאה לאור, ...