אין בעל עסק שלא היה מעוניין למכור יותר. רווחים גדולים הם כאלה שלא רק מכסים את כל הרשימה הארוכה עד ...