הערב ירד. היינו צריכים לנסוע איש איש לביתו ולעירו אבל לא הצלחנו להיפרד וכך העברנו את הלילה בחוף הים, מדברים, ...