אנחנו עסוקות מהבוקר עד הערב ב: לספק, לשמח ולדאוג לאחרים. ובסוף היום, מרגישות מותשות, עייפות ומרוקנות. אז איך אפשר אחרת? ...