מדיניות בת היענה עם עונת המלפפונים בשילוב הרצון של כולם לעבור הלאה משכיחים מתושבי רוב הארץ את העובדה שהפסקת האש ...