אוי אלוהים, הפחד, מקהה חושים, מקפיא מהלכים, יוצר מיכשולים, גורם מחלות ולחלומות מוזרים, הפחד, לאחר שהוא משתלט, דואג , שלא ...