דפנה שם טוב הפחד להיות במרכז והפחד להצליח אדם מצליח הוא אדם אשר עיניים רבות נישאות אליו. העניין מודגש היום ...