"העלמת מס היא לא גניבה מהמדינה", כך אומרים צעירים ישראליים רבים, וכדי להסביר זאת הם טוענים כי המיסים בארץ גבוהים, ...