את הקטנה, שתגדלי, ותשגעי את המדינה, וזה לא רק, העיניים היפות מכולן, וזה לא רק, בגלל צבע העיניים, כחול עמוק ...