כמה קשה להבין, כמה קשה ללקוט, העולם יהיה נשלט ע"י האיסלם הקיצוני, בקרוב מאד, אבל אנחנו יכולים להמשיך לחשוב שאנו ...