"אם נצליח לתרגם בין חילוניות וחרדיות, אם נצליח להבין אחד את השני,נוכל לבנות חברה מתוקנת שלא תצעד בצעדים לקראת פיצוץ" ...