הימים האחרונים הראו לנו שיש דברים שלא בשליטה שלנו, אבל יש לנו בחירה מה לעשות במצב החדש. קיבלנו הזדמנות לעצור ...

הסתכלות מהצד על החיים מסייעת לראות הכל באור שונה ולדעת שגם על הרגעים היומיומיים המתישים ניתן לצחוק וגם מהדברים ה"מרגיזים" ...