הסרת כ לייעוץ וקביעת תורים :052-6511664 לאתר הרשת לפרטים נוספים: WWW.DR-HEN.CO.IL תמי לידה / פיגמנטציה/גיל מדוע וחנה כהן? 1. הסרת ...