הצפייה בסרט ''בן גוריון אפילוג'' השאירה את עמית עם שאלות רבות על פניה של המדינה שלנו, על מנהיגות ועל קבלת ...