בפסטיבל ניתן להסתער על מירב הסרטים הדוקומנטרים העכשוויים ובתוכם לא מעט יצירות קולנועיות שעוסקות בנשיות, בייצוגים נשיים ואף בפילוסופיות ותפישות ...