הסרט שצאתו חפף לקמפיין Metoo# מצליח להציף את הסוגיה הקונפליקטואלית של הצורך של נשים לצאת לשוק העבודה מחד, תוך התמודדות ...