הספר מנסה להירדם. כיצד נוכל לעזור לו לישון? מוזמנים להיכנס ולקרוא. ...