מאת: תושבת חדשה באשקלון. קצרצר ...

רינה מצליח מציגה את העיתונות החדשה. את האופוזיציה מפציצים ועל הקואליציה שומרים ואל תבלבלו אותה עם העובדות: אז יש כתב ...