אני לא מצליחה להירדם מרוב חרדה. כל טלפון גורם לי להחוויר מחשש שזה שוב בני מהבנק. איך גורמים לגרוש שלי ...