זה תמיד נראה לי מוזר שסופרים וכמובן סופרות מתים. סופרים טובים הם כמו אלוהים, הם בוראים עולמות והם לא יכולים ...