Dress, John Galliano for House of Dior, Fall 1997 תערוכת האופנה במטרופוליטן בניו יורק, שתעלה במאי הקרוב תהיה אחת ...

מה המוזה שלך? אותו מושג המצליח לאורך ההיסטוריה ליצור זיק גאוניות, מעלה את היומיומי לנשגב ,השבלוני ליחיד במינו, העשייה היומיומית ...