היצירה עובדת יפה באופן אסתטי פלסטי, התלבושות מדהימות, השחקנים נהדרים ומערכות היחסים מרגשות אלא שמבנה הסיפור הנפתל, נדוש ועשוי לעייף ...