תיקים בהוצאה לפועל נפתחים במקרים רבים, לרוב כאשר אדם חייב סכומי כסף לאנשים שונים, ואין לו אפשרות או רצון לשלם ...