צפיתי לסרוגין בתוכניתו של טל פרידמן, "להיות אבא", בה חשף את היותו אב מאמץ לילדה מיוחדת, היה קשה לראות את ...