אז … אתה צריך לקנות בית? מבוא לרכישת בית מאת אורבן נדל"ן הישראלית למרות העובדה כי תהליך הרכישה הביתה שונה ...