הי שלום, מה אפשר לומר ליפיפיה מרשימה, שעומדת לה לבד בצד ותוקעת בי מבט, אבל למרות שאני רוצה, אני ממש ...