צאי לדרך תכבשי יעדים חדשים כי הפעם זה הזמן שלך ורק את בוחרת ...