סבא (יצחק חזקיה) מגיע לפגוש שחקן כושל (נדב נייטס) בבית קפה ומציע לו הצעה: סכום כסף מרשים עבור מספר ימים ...