אז הנה, עבר עוד יום כיפור, הבוקר כבר של יום שאחרין ממש חלף כאילו שאת הזמן אפשר לעצור לשניה…קלה, אבל ...