הנהנתנות השחצנות לא משנות דבר רק מנציחות השחץ שנשאר אתנו בעולם המנהיגים מסתבר ראשם מאז ומתמיד אבד לשנות היו צריכים ...